ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.

 

Πρόεδρος: Λγος (ΠΒ) Μακράκης Αθανάσιος

 

Αντιπρόεδρος: Επχιας (ΜΧ) Φωτακόπουλος  Χρυσοβαλάντης-Γεώργιος

 

Γεν. Γραμματέας: Τχης (ΥΠ) Σαρακατσάνης Παναγιώτης

 

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Αλχιας (ΤΘ-ΕΥ) Τσεκιτσίδης Τρύφων

 

Ταμίας: Ανθστής (ΜΧ) Γεράκης  Νικόλαος

 

Μέλος: Λγος (ΦΠΒ) Μάμαλης Νικόλαος

 

Μέλος: Ανθλγος (ΠΖ) Ζαγγελίδης Νικόλαος